Zondag van de Goede Herder
Zondag van de Goede Herder

Het beeld van de Herder en zijn kudde is een zuiver bijbels beeld geworden. In de natuur komen we ze bij ons niet meer tegen en een herder met zijn kudde is tegenwoordig een toeristische attractie. Maar als je in plaats van herder Leider zegt en in plaats van kudde Volk, dan zijn we meteen weer helemaal in onze tijd. De Goede Herder duidt dan wel op een geestelijke leider en Paus Franciscus gebruikt
dat beeld graag als hij de leiders in onze kerk aanspreekt. In 2013 sprak hij een groep pas gewijde bisschoppen toe en zei: “Wij zijn geroepen en aangesteld als herders. We zijn geen herders door onszelf, maar door de Heer en niet om onszelf te dienen, maar de kudde die ons is toevertrouwd. Haar dienen tot en met je leven geven zoals Christus, de Goede Herder. Weest herders met de geur van de schapen, aanwezig te midden van jullie volk zoals Jezus de Goede Herder.” Over dat soort leiderschap gaat het in de lezingen van deze zondag.

Predikant van deze zondag: Gregory Brenninkmeijer SJ

Foto: De Goede Herder uit de Catacomben van Priscilla, Rome.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator