3e zondag Advent

Weer komt in het evangelie van dit weekend Johannes de Doper aan het woord. Maar in tegenstelling tot vorige week horen we vandaag niet de wegbereider en boeteprediker. De evangelist Johannes roept het beeld op van de Doper als de grote getuige. Hij was de getuige van het licht in de duisternis.

De getuige die in Jezus de Christus herkende en Hem aanwees als het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt. Dit is een boodschap van hoop, ook voor ons in 2020, nu wij in de ‘corona-duisternis’ uitzien naar een verlichting, die alle kerstverlichting te boven gaat. Dat licht komt. Er branden al drie kaarsen op onze adventskrans. De redder van de wereld is nabij!

Predikant van de week: Gregory A. Brenninkmeijer sj.

Afbeelding: “Johannes de Doper”, uit de serie afbeeldingen gemaakt voor de digitale Adventsretraite “Zie, ik kom spoedig!”

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator