zondag 7 oktober

Op zondag 7 oktober viert de Krijtberg, samen met 3 andere kerken rond het Spui, de ‘H4H-oecumene’. De vier H4H-kerken (H4H = vrienden­groep van de 4 christelijke kerken rond het Spui) sluiten hun zondagochtendvieringen gezamenlijk af; dwz: het gezamenlijke slotlied en de zegen van deze 4 vieringen vindt plaats op het plein voor de Oude Lutherse Kerk (tegenover de Krijtberg) om 11.30 uur. Aansluitend is er een lunch in de Doopsgezinde Singelkerk, onze buurkerk op Singel 452. Met dit H4H-programma ziet deze zondagmorgen er in de Krijtberg als volgt uit:

9.30 uur:       VERVALT
10.30 uur:    Eucharistieviering met Schola Cantorum
11.00 uur:     VERVALT
11.30 uur:     gezamenlijke slotlied en zegen
12.00 uur:    H4H-lunch in Doopsgezinde Singelkerk
12.30 uur:     Eucharistieviering zonder zang
17.15 uur:     Eucharistieviering met cantor/cellist en orgel

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator