Zomerretraite. Vier dagen stilte. In de kerk, in de stad, zo druk als die is. God zoeken, vinden, ervaren in alles. In al wat wij doen, in ons leven met mensen, onze lotgevallen in de stad waarin wij wonen. Leg je hart te luisteren voor de vele manieren waarop God ons ontmoet, in een drukke straat, een vergeten hoek, een steeg achteraf – de stille kerk. Grote mensen zien, kleine, van hier, van elders, soms lang onderweg naar deze plaats. Alles zien wat er is: goed en kwaad, vrede en angst, vervreemding, eenzaamheid en plezier. Luister met hart en ziel naar de stilte die – zonder woorden – vindplaats kan zijn voor God die het hart verblijdt. De stad is in deze dagen de heilige plaats waar wij God willen ontmoeten.

In de Krijtberg bieden wij, in de zomertijd, een programma voor vier dagen bezinning in stilte. Er zijn geleide meditaties bij teksten uit de Schrift. We proberen meer vertrouwd te raken met God in zijn stille aanwezigheid, maar willen ook in de stad naar Hem zoeken.

We eten samen in stilte. Elke dag vieren we de eucharistie. Er is elke dag een gesprek mogelijk met een begeleider.

Het programma duurt elke dag van 10.00 tot 20.00  uur. Als je elders woont: je zorgt zelf voor de overnachtingen.