Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen.

Hoogfeest van Allerheiligen op donderdag 1 november 2018

12:00 uur: kerkgebouw geopend

12:30 uur: Stille H. Mis

17.00 uur: kerk gesloten

De dagelijkse viering van 17.45 uur vervalt.

18.30 uur: kerk open

19.00 uur: gezongen H. Mis

20.15 uur: Dodenmetten, op de vooravond van Allerzielen. Gezongen door de Schola Cantorum Amsterdam.

Wat zijn Dodenmetten?


 

De gedachtenis van Allerzielen op vrijdag 2 november 2018 wordt gevierd op de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht.

12:00 uur: kerkgebouw geopend

12.30 uur: Gedachtenisviering met eucharistrie, zonder zang.

13:00 uur: kerkgebouw wordt gesloten

De dagelijkse viering van 17.45 uur vervalt.

18.30 uur: kerk open

19:00 uur: Gedachtenisviering aan de overledenen van de Krijtberggemeenschap en de mensen die vanuit de Krijtberg begraven zijn. Ook u krijgt gelegenheid om in deze viering uw persoonlijke overledenen te herdenken d.m.v. het ontsteken van een kaarsje. Met muziek van cantor/cellist Vincent de Lange.