Willibrordzondag
Willibrordzondag

Dit weekend viert de kerk in Nederland Willibrordzondag, een dag die in het bijzonder verbonden is met de intentie van de oecumene: het streven naar eenheid onder alle christenen. De heilige Willibrord kwam uit Engeland en verkondigde rond het jaar 700 het evangelie in ons land. De blijde Boodschap van Jezus Christus was toen in onze streken nog grotendeels onbekend. Nadat Willibrord in Rome bisschop was gewijd kwam hij naar hier terug en stichtte hij vele kerken en kloosters, onder andere in Utrecht. Later moest hij vanwege christenvervolgingen uitwijken naar Echternach. Vervolgens was hij actief in Brabant en Zeeland, om daarna, toen de vervolgingen voorbij waren, opnieuw naar het noorden terug te keren. De laatste jaren van zijn leven bracht Willibrord vooral door in zijn geliefde klooster te Echternach. Daar stierf hij, 80 jaar oud, na een leven geheel vervuld van de dienst van het evangelie.

Predikant: Ward Biemans SJ

Foto: paus Franciscus op bezoek bij de Wereldraad van Kerken in Genève op 21 juni jl.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator