Openbaring van de Heer

De weg die de drie wijzen afleggen weerspiegelt de levensweg met Hem die ons over grenzen heen tilt. Een weg langs ontmoetingen met Christus mensgeworden in ons bestaan, herkenbaar in de naaste die je aankijkt. Een weg die ook ons maken kan tot wijze mensen, treffend uitgedrukt in een gebed van Wies Merckx:

Op zoek naar een antwoord

op de diepste vragen,

hebben zij zich losgemaakt van alle status.

Wijze koningen,

het Licht achterna,

uit vrije keuze,

de weg naar het kleine

dat vrede brengt,

geluk gegeven en ontvangen,

zaligheid.

Ontmoeting bij een voederbak,

een moeder, een vader, een kind.

Warmte van een os en een ezel,

en van vrijgevigheid: een koninklijk cadeau.

Alle grenzen afgelegd,

de hele wereld in een stal:

‘Mensen worden broeders.’

God.

Sterk ook ons tot wijze mensen:

zoekers naar wat de moeite waard is,

in de respectvolle ontmoeting met uw wereld,

ons dorp.

Geen slaven meer, geen knechten,

in alle vrijheid Jezus achterna.

Vrede, gegeven en ontvangen, zaligheid!

 

Predikant van het weekend: Bart van Emmerik SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator