Wie is Jezus eigenlijk?
Wie is Jezus eigenlijk?

De evangelielezing van vandaag brengt ons bij een uiterst belangrijk scharniermoment in het midden van het Marcusevangelie. In het eerste deel van dit evangelie, dat zich in Galilea afspeelt, gaat Jezus weldoende rond. Hij verkondigt de blijde boodschap, geneest zieken en drijft duivels uit. Hij roept leerlingen, gaat aan tafel met tollenaars en zondaars en spijzigt de massa die Hem enthousiast blijft volgen. Voortdurend klinkt de vraag: Wie is Hij toch?

In het evangelie van deze zondag stelt Jezus die vraag onomwonden aan zijn leerlingen: “En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?” Petrus geeft het juiste antwoord: “Gij zijt de Christus.” Toch is het evangelie daar niet mee afgelopen, want hoe versta je dat antwoord van Petrus? Petrus zelf blijkt het niet begrepen te hebben. Als Jezus zijn leerlingen uitlegt dat zijn weg zal uitlopen op verwerping, veroordeling en kruisiging, dan stuit Hij op totaal onbegrip.

Het kruis en de gekruisigde Christus zijn het teken bij uitstek van het christendom. De geschiedenis heeft maar al te duidelijk gemaakt dat navolging van Jezus steeds weer leidt naar het kruis. Nog steeds stuit dat teken op onbegrip. En nog steeds worden wij geconfronteerd met de vraag of we alleen de succesvolle Jezus willen volgen of ook de lijdende Christus?

Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator