Wie wij zijn

In de Amsterdamse Krijtbergkerk aan het Singel is de werkgroep Aloysius verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van allerlei diaconale projecten: zorg aan hulpbehoevenden, inzet voor noden in onze stad en collectes voor diverse doelen. De groep is genoemd naar de heilige jezuïet Aloysius van Gonzaga.

De werkgroep bestaat uit Joseph Lai, Michel Nefkens en Jürgen Schaper. Aloysius werkt nauw samen met de diaconale groepen in de andere katholieke kerken in de binnenstad via de PCI, de Parochiële Caritas Instelling.

Als je interesse hebt in sociaal werk of dienstverlenende projecten in deze groep, stuur dan een bericht aan Aloysiuskrijtberg@gmail.com. Geef in je bericht een korte beschrijving van jezelf en van wat je zou kunnen of willen doen.

Wil je ons werk financieel steunen? Zo ja, dan kan dat via: ABN AMRO NL21ABNA0589987259 t.n.v. werkgroep Aloysius. Zie de berichten over onze acties op deze website en in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief. Inschrijven via de homepage.

Sociale kaart van Amsterdam

Soms heeft een mens een steuntje in de rug nodig. Helaas is dat steuntje niet altijd in de directe omgeving beschikbaar vooral als iemands levenssituaties te complex is. Gelukkig heeft Amsterdam een groot aantal sociale/hulporganisaties. Klik hier voor de Sociale kaart Amsterdam met een selectie van instanties op het gebied van leven en wonen, financieel, eten en drinken, hulplijnen en buurtcentra.