Waarheid & internet
Waarheid & internet

Activiteit van de KrijtbergAcademie: ‘Waarheid in tijden van het internet.’ Voordracht door Nikolaas  Sintobin SJ, internetpastor, over de invloed van het internet op de wijze waarop mensen vandaag de dag communiceren en op zoek gaan naar waarheid.

Datum: zondag 8 april 2018

Tijdstip: 11.00 – 12.15 uur

Plaats: Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam

Kosten: € 5,- ter plaatse te voldoen

Aanmelden bij: academie@krijtberg.nl

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator