“Allen, die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen” (Handelingen 2:44)

De Krijtberg, met alles waar deze kerk voor staat, is ondenkbaar zonder onze vrijwilligers. We zijn rijk met de ruim honderd mensen, die hun tijd, energie en toewijding gratis beschikbaar stellen ter ere Gods en om al de activiteiten van en rond deze kerk mogelijk te maken.

Vrijwilligers zijn werkzaam in de liturgie als zanger, acoliet, collectant, kerkwacht/gastvrouw/-heer of lector. Ze zorgen voor het prachtige gebouw, bijvoorbeeld met de verzorging van de bloemen en de schoonmaak van de kerk, heten bezoekers welkom en beantwoorden hun vragen en houden toezicht. Ze vormen de koffieploeg en gastvrouw/-heer op de zondagochtend in de pastorie en betrekken ouderen en zieken bij de gemeenschap via de bezoekersgroep. Zij houden de receptie open en ook al ons drukwerk wordt door vrijwilligers vervaardigd en verzonden Al deze werkzaamheden worden door vrouwen zowel als mannen verricht.

 

Informatie of meedoen

Koster Gerwin Roffel coördineert de inzet van al deze goede mensen. Voelt u zich aangesproken, neem dan contact met hem op: 020-6231923 of stel uw vraag aan hem.