Vreugde en hoop

Waarom zouden we nog Kerst vieren in 2016 nu we in onze wereld zoveel oorlog en geweld, verdeeldheid, wanhoop en onrechtvaardigheid tegenkomen.? En het lijkt elke dag wel meer te zijn en op meer plaatsen. Regelmatig kun je mensen ook de opmerking horen maken: “Hoe kan God dat allemaal toestaan?” of “Waarom doet God er niets aan?”

Nou zou God makkelijk die vraag ook kunnen én mogen terugspelen: “Waarom doen jullie er niet zelf iets aan?” Dat doet Hij dan ook en gelukkig zijn er ook vele mensen, die deze vraag horen, hem oppakken en daadwerkelijk proberen onze samenlevingen tot een betere plek te maken, ook al is het maar door een bescheiden bijdrage. Toch besteed God zijn werk niet alleen maar uit. Hij geeft zelf het voorbeeld, ook Hij steekt de handen uit de mouwen, als mens in onze mensenwereld. Om te laten zien dat het echt anders kan en ons daarbij te inspireren en ondersteunen.

Vijftig jaar gelden formuleerde het Tweede Vaticaans Concilie het zo in de Pastorale Constitutie Gaudium et Spes:

“De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus’ leerlingen; en er is niets echt menselijks, of het vindt weerklank in hun hart. Want de gemeenschap van Christus’ leerlingen bestaat uit mensen, die, in Christus verenigd, door de Heilige Geest worden geleid op hun pelgrimstocht naar het Koninkrijk van de Vader en die de opdracht hebben om de heilsboodschap aan allen door te geven. Zodoende voelt zij zich werkelijk en nauw verbonden met de mensheid en haar geschiedenis. […] De wereld, die het Concilie op het oog heeft, is dus de wereld van de mensen, de gehele mensengemeenschap met heel het complex van werkelijkheden, waarin zij leeft; de wereld als het toneel van de geschiedenis der mensheid, getekend door haar bedrijvigheid, haar nederlagen en haar overwinningen; de wereld, die, volgens het christelijk geloof, geschapen is en in stand gehouden wordt door de liefde van de Schepper; de wereld, die wel gebukt gaat onder de slavernij van de zonde, maar die Christus door Zijn kruisdood en verrijzenis heeft verlost door haar te bevrijden uit de macht van de Boze om haar aldus Gods plan om te vormen en tot voltooiing te brengen” (art. 1-2).

[Afbeelding: Genadebeeld van O.L.V. Sterre der Zee, O.L.V. Basiliek, Maastricht]

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator