Vrede; oog in oog
Vrede; oog in oog

Deze zondag horen we over de ontmoeting van de ongelovige Thomas met de verrezen Heer. Die had het aanvankelijk moeilijk met zijn geloof. Het getuigenis van de andere leerlingen, dat ze de verrezen Heer Jezus gezien hadden, kon hem niet overtuigen. Toch wenst Jezus hem vrede toe, wanneer ze een week later oog in oog staan.

Predikant van Beloken Pasen: Ward Biemans SJ

Afbeelding: Altaarstuk ‘Het ongeloof van de heilige Thomas’ door Duccio di Buoninsegna, 1308.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator