De Rooms-katholieke kerk kent drie sacramenten om iemand welkom te heten: het doopsel, de (eerste) communie en het vormsel. Bij Vormsel ontvangen we  de Heilige Geest, de geest die Chistus bezielde en die leiding geeft aan de Kerk. We worden als leerlingen van Jezus toegerust om mee te doen met het werk van Jezus in de wereld.

Kinderen, die gedoopt zijn en hun eerste communie gedaan hebben kunnen het Vormsel ontvangen. In Nederland is de minimum leeftijd om gevormd te kunnen worden 12 jaar.

Voor volwassenen geldt een ander traject. Zie doop en vormsel volwassenen.

Bij voldoende belangstelling wordt er in het najaar gestart met de voorbereiding op het Heilig Vormsel (voor kinderen vanaf ca. 12 jaar). De voorbereiding bestaat uit ca. acht bijeenkomsten. Het Vormsel wordt meestal gevierd op de eerste zondag na Pinksteren. De begeleiding gebeurt door pater Ward Biemans SJ en een vrijwilliger. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt doorverwezen naar de Vormselvoorbereiding in de Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73.

Aanvraag Vormsel