De Rooms-katholieke kerk kent drie sacramenten van initiatie: het doopsel, de (eerste) communie en het vormsel. Het doopsel is de plek van persoonlijke kennismaking met Jezus en van de opname in zijn gemeenschap in deze wereld. De communie betreft het deelnemen, op zijn uitnodiging, aan de tafelgemeenschap van God en mensen, waar Jezus Christus zich aan ons geeft als levend brood voor deze wereld en met de belofte dat voor elk van ons de dood door zijn verrijzenis overwonnen is. Het derde sacrament, het vormsel, is onze persoonlijke gebeurtenis van Pinksteren: we ontvangen de Geest van God, in gebed, handoplegging en zalving met chrisma, en worden dan als zijn leerlingen de wereld ingezonden om te getuigen in woord en daad van de aanwezigheid van Gods liefde en barmhartigheid onder de mensen.

In aanmerking voor het heilig vormsel komen kinderen, die gedoopt zijn en hun eerste communie gedaan hebben. In Nederland is de minimum leeftijd om gevormd te kunnen worden 12 jaar.

Voor volwassenen geldt een ander traject. Zie doop en vormsel volwassenen.

 

Aanvraag Vormsel