Voorstelling in de Krijtberg
Toegang gratis • De Vlaamse acteur Kurt Defrancq speelt Ignatius van Loyola in zijn levensverhaal “De Ignatiusmonoloog”, geschreven door jezuïet Dries van den Akker.
Inschrijven vooraf op jesuits.flanders@jesuits.net
Ignatius (1491-1556): stichter van de jezuïetenorde, al zou hij zelf zeggen dat Jezus de stichter is.
Ridder Ignatius droomde van edele vrouwen en was bereid zich helemaal in te zetten voor de onderkoning van Spanje. Tot een kanonskogel hem onderuit haalde en hij verplicht werd een knieval te maken.
Een genezingsproces wordt een bekeringsverhaal dat voert van Pamplona naar Loyola en verder via Manresa, Jeruzalem, Alcala, Parijs en Venetië naar Rome.
Dit verhaal gaat over het over zijn zoeken naar vreugde, troost, vertroosting en zijn gevecht met pijn en lijden en troosteloosheid; over zijn vriendschap met Franciscus Xaverius en vele anderen.
Het grote thema van de monoloog is het aanpassingsvermogen van Ignatius: het loopt telkens anders dan hij aanvankelijk gedacht had. Dit leidde uiteindelijk tot het ontstaan van het Gezelschap van Jezus of de jezuïetenorde.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator