Fund Raising Voedselbank

In deze Adventstijd wil Aloysius, de diaconale werkgroep van de Krijtberg, gehoor geven aan de oproep van Christus om aandacht en daadwerkelijke hulp te geven aan onze noodlijdende medemensen. Als kerkgemeenschap in de binnenstad doen we dat ook dit jaar weer door een collecte te houden voor de voedselbank Amsterdam-Centrum/Oud-West. Door de voortdurende crisis is er een steeds grotere groep die een beroep moet doen op de voedselbank, terwijl de giften van winkels, bedrijven en particulieren afnemen. De collectes worden aansluitend aan de vieringen op zaterdagavond en de gehele zondag gehouden. We willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.  Let op: Dit jaar zal er géén voedselinzameling worden gehouden omdat de Voedselbank de voorkeur geeft aan financiële steun. Met het geld kunnen zij de benodigde levensmiddelen direct inkopen.

Daarnaast kunt u uw gift overmaken op de bankrekening van Aloysius: R.K. Stichting De Krijtberg NL21 ABNA 0589987259 o.v.v. ‘Adventsactie 2018 Voedselbank’.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator