Fund Raising Voedselbank

Zoals elk jaar houdt de diaconie groep van de Krijtberg in de advent deurcollectes ten voordele van de Voedselbank in Amsterdam. De Voedselbank geeft aan mensen met een te klein inkomen voedselhulp zodat zij het iets minder moeilijk hebben om te leven. Uw steun zal het leven van velen ten goede komen.

De collectes worden gehouden bij het buitengaan na de missen in het weekend.

Daarnaast kunt u uw gift overmaken op de bankrekening van R.K. Stichting De Krijtberg NL56 ABNA 04669999 41 o.v.v. ‘Adventsactie 2019’.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator