Verheugt u en juicht!
Verheugt u en juicht!

Paus Franciscus’ nieuwe exhortatie Gaudete et exsultate spreekt over de bereikbaarheid van heiligheid voor elke gelovige in de moderne wereld. In het Vaticaan is op 9 april 2018 de nieuwe pauselijke exhortatie over heiligheid voorgesteld. De kerngedachte van de nieuwe apostolische exhortatie, met als titel: Gaudete et Exsultate (Verheugt u en juicht) is dat heiligheid niet alleen gereserveerd is voor de erkende heiligen, maar voor iedereen bereikbaar is. Volgens de paus zijn wij allemaal tot heiligheid geroepen. De ondertitel luidt dan ook passend: Oproep tot heiligheid in de hedendaagse wereld. De titel komt uit het laatste vers van de Zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus (Mt 5, 12).

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator