Vastenactie Diaconiegroep
Vastenactie Diaconiegroep

In de vastentijd vraagt onze diaconale werkgroep Aloysius aandacht voor onze zusterkerk in Ivoorkust. De komende jaren willen zij starten met de bouw van een nieuw buurtcentrum. De behoefte daarvoor is groot. In dat gebouw zal ook een basisschool komen waar honderden kinderen worden voorbereid voor een betere toekomst. Uw donatie zal terechtkomen voor de aanschaf van studiematerialen zoals boeken en schriften. U kunt uw donatie doen bij de collectanten aan het einde van diverse zaterdagavond en zondagsmissen. Ook kunt u uw financiële bijdrage kwijt in de geldkist in het kerkgebouw of nog eenvoudiger: overmaken op de bankrekening van Aloysius: R.K. Stichting De Krijtberg, NL21 ABNA 058 998 72 59 o.v.v. ‘Ivoorkust 2017’. Uw bijdrage is van harte welkom!

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator