De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Palmzondag 5 april
Alle vieringen vervallen. Het verkrijgen van palmtakjes: informatie volgt te zijner tijd. Openstelling kerkgebouw: zie te zijner tijd de ‘Evenementenlijst’ op onze homepage.


Witte Donderdag 9 april
Alle vieringen vervallen. Openstelling kerkgebouw: zie te zijner tijd de ‘Evenementenlijst’ op onze homepage.

Goede Vrijdag 10 april
Alle vieringen vervallen. Openstelling kerkgebouw: zie te zijner tijd de ‘Evenementenlijst’ op onze homepage.


Paaszaterdag 11 april / Heilige Paasnacht
Alle viering vervalt. Openstelling kerkgebouw: zie te zijner tijd de ‘Evenementenlijst’ op onze homepage.


Eerste Paasdag 12 april
Alle vieringen vervallen. Openstelling kerkgebouw: zie te zijner tijd de ‘Evenementenlijst’ op onze homepage.


Tweede Paasdag 13 april
Kerkgebouw gesloten.