Update XaveriusKoor
Update XaveriusKoor

Inmiddels is er een aardige groep vaste zangers en een steeds langer wordende lijst van gastzangers. Met elkaar vormen we een prachtig team en groeien we steeds dichter naar elkaar toe, wat de koorklank zeker ten goede komt! Toch kan het XaveriusKoor nog nieuwe leden gebruiken, vooral sopranen. Het XaveriusKoor komt elke donderdagavond samen om te repeteren. Dus houdt u van zingen en zit u donderdagavond meestal thuis, kom dan eens langs op een repetitie om mee te zingen. Zingen is een heerlijke en zeer gezonde hobby!

Het XaveriusKoor heeft speciaal voor Pinksteren de Mis van de heilige Geest van Frans Bullens ingestudeerd. Deze Nederlandstalige mis heeft een aantal bijzonderheden. Zo is er in het ‘Heer, ontferm U’ een actieve rol weggelegd voor de priester en is het ‘Heilig, heilig’ een swingende lofzang geworden. De intonatie van het ‘Eer aan God’ wordt tussen de verzen door steeds herhaald en u bent van harte uitgenodigd dit uit volle borst mee te zingen. Ook de canon ‘Veni creator spiritus’ van Norbert Becker kunt u vast zó meezingen.

Voor de eucharistieviering van 9.30 uur vindt u altijd een blaadje met daarop de te zingen liederen in het folderrek bij de ingang van de kerk. Dit blaadje zorgt ervoor dat u tekst en muzieknoten heeft om mee te kunnen zingen. U bent altijd van harte welkom dit te doen, ook als u denkt dat u niet zingen kunt! Vergeet niet: qui cantat, bis orat (wie zingt, bidt dubbel).

Mail Rachel Vroom-Barnard: rachelvroombarnard@gmail.com

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator