Tweede zondag door het jaar

God spreekt tot ons. De kersttijd is weer achter de rug. Jammer, want het is zo een heerlijke tijd. Eerst de Advent. Vier weken waarin we steeds meer gaan uitzien naar de vervulling van de belofte die God ons heeft gegeven. De belofte dat Hij ons een Redder zal zenden was dit jaar misschien wel meer betekenisvol dan andere jaren. En dan wordt het kerstmis en vieren we, met al de warmte en hartelijkheid die we in huis hebben, de geboorte van die Redder, Jezus, de Heer!

Dat alles is nu weer voorbij. We bevinden ons met dit weekend op de “Tweede zondag door het jaar”. In het evangelie komen we Johannes de Doper nog eens tegen, die er van getuigt dat hij in Jezus bij diens doop de Messias heeft herkend, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. God had hem verteld waar hij bij het dopen op moest letten: Degene op wie hij de Heilige Geest zou zien neerdalen, die is het.

Maar wat mij nu zo boeit is, dat God blijkbaar tot Johannes heeft gesproken en dat die het heeft verstaan. En dan lees ik in de eerste lezing dat God ook tot Jesaja heeft gesproken en dat die dat ook heeft begrepen. Eerst kreeg hij een opdracht voor het volk van Israël, maar later werd die opdracht nog eens uitgebreid: ‘Licht voor de heidenen’ moest hij worden, tot aan de grenzen van de aarde. En als we dan Paulus in de tweede lezing horen zeggen, dat hij door Gods wil geroepen is tot apostel van Christus Jezus, dan vraag ik mij af: Spreekt God ook tot U? Heb ik zijn stem al eens gehoord? En hoe ging dat dan?

Dat wordt dit weekend het onderwerp van onze overweging. Een goed onderwerp aan het begin van het nieuwe jaar. Een oproep om onze antenne opnieuw af te stemmen op wat God ons wil zeggen.

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ.

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator