Er is een flyer met een korte rondgang door het kerkgebouw – met geschiedenis over kerk en jezuietenorde – beschikbaar in het Nederlands en Engels.

 

Priesterkoor van de Krijtberg in de Goede Week