Theology-on-Tap in Amsterdam

“Waarachtig, Ik verzeker jullie: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht” (Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12, vers 24).

 

Project

Een maal in de maand komen we met jong-volwassenen bij elkaar in de kroeg om informeel en onder het genot van een drankje met een spreker en met elkaar van gedachten te wisselen. Het betreft theologische, religieuze en maatschappelijke onderwerpen in hun onderlinge samenhang, die jonge mensen in de grote stad vandaag de dag bezig houden. Hoe kijk je vanuit jouw geloof naar de samenleving, hoe kijk je vanuit jouw samenleving naar geloof en gemeenschap?

De werkgroepen jongerenpastoraat van de Amsterdamse Nicolaasparochie (centrum), de Krijtberg (centrum) en de Emmaüsparochie (west) introduceren ook in Nederland het concept van Theology-on-Tap. Het oorspronkelijke concept komt uit de Verenigde Staten en heeft zich intussen over vele landen in de wereld verspreid. Zie ook: Theology-on-Tap

 

TonT-Amsterdam is powered by

TonT_POWEREDBY

 

ACTUELE INFORMATIE

Website TonT Amsterdam

Facebook

Binnen Bantammerstraat 27 Amsterdam 

Theology-on-Tap heeft op dit moment voor 2017 geen bijeenkomsten gepland staan. Wordt vervolgd.