The Urban Sacred: 4 juni – 2 juli

Tentoonstelling over zichtbare en onzichtbare religie in Amsterdam, Berlijn en Londen

Vanaf zaterdag 4 juni 2016 is in het Ignatiushuis de tentoonstelling The Urban Sacred te zien. Deze internationale tentoonstelling onderzoekt de zichtbaarheid van religie en religieus erfgoed in de steden Amsterdam, Berlijn en Londen. Voor Amsterdam ligt de focus op het hergebruik van kerkgebouwen. Zo is er aandacht voor de Fatih-moskee en Chassé Dance Studios, beiden gevestigd in een voormalige rooms-katholieke kerk. Daarnaast is werk te zien van drie Duitse fotografen dat speciaal voor de tentoonstelling is vervaardigd. The Urban Sacred is te zien tot en met 2 juli 2016.

Waar vinden we tekens van religie in de stad? Hoe zichtbaar zijn deze? En hoe beïnvloeden religieuze plekken en gebouwen de stedelijke ruimte en hun bewoners? Deze vragen staan centraal in de The Urban Sacred. De tentoonstelling richt zich op Amsterdam, Berlijn en Londen. Hoewel deze steden zich kenmerken door een hoge mate van secularisering zijn zij nog steeds doordrenkt met religie, soms op onverwachte wijze. De jonge fotografen Tania Reinicke, Nina Gschlößl, and Henriette Kriese geven met hun geëxposeerde werk een persoonlijke kijk op het thema.

Amsterdam – religieuze emoties

Amsterdam ontkerkelijkt in rap tempo. Veel van de gesloten kerkgebouwen krijgen een nieuwe functie, bijvoorbeeld als appartementencomplex, cultureel centrum of als migrantenkerk. The Urban Sacred toont drie voorbeelden van dergelijk hergebruik; de Fatih-moskee en Chassé Dance Studios (beiden gevestigd in een rooms-katholieke kerk) en Maranatha Ministries (gevestigd in een gereformeerde kerk). De expositie gaat in op de wijze waarop deze gebouwen worden gebruikt door de nieuwe bewoners en welke emoties hergebruik oproepen. Voor veel mensen behoudt een kerk ook na sluiting haar religieuze karakter.

Internationaal onderzoek

De tentoonstelling is het sluitstuk van het internationale onderzoek Iconic Religion, uitgevoerd door Ruhr-Universiteit Bochum, de Universiteit van Lancaster en de Universiteit Utrecht. Het onderzoek in Amsterdam is verricht door Dr. Daan Beekers, in samenwerking met professor Birgit Meyer. The Urban Sacred is op dit moment te zien in het Kunstmuseum van Bochum (D) en reist vervolgens via Londen en Berlijn naar Amsterdam. Bij de tentoonstelling is tevens een catalogus verschenen.

Ignatiushuis

Ook de tentoonstellingslocatie heeft een eigen verhaal: net als de Amsterdamse locaties die in de tentoonstelling centraal staan was het Ignatiushuis in het verleden in gebruik als godshuis. Het gebouw fungeerde als zijkapel van de nabij gelegen jezuïetenkerk De Krijtberg en was via een aparte doorgang rechtstreeks met de kerk verbonden. De bezoeker ervaart vandaag de dag nog steeds de bijzondere sfeer die in het gebouw aanwezig is. Het Ignatiushuis doet nu dienst als trainingsplatform voor jezuïeten. De geschiedenis van de jezuïeten in Amsterdam komt ook terug in de tentoonstelling. Eén van de locaties uit de expositie, de Fatihmoskee, is gehuisvest in de voormalige Sint-Ignatiuskerk (ook bekend als ‘De Zaaier’), één van de belangrijke voormalige kerken van de jezuïeten in Amsterdam. Deze kerk was ooit, in de zeventiende eeuw, begonnen als schuilkerk op de Keizersgracht.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator