In de zeventiger jaren van de vorige eeuw dreigde de kerk gesloten te worden. De toenmalige pastoor en parochianen zijn toen een actie begonnen om de kerk open te houden, hetgeen onder meer heeft geleid tot oprichting van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg. Deze actie heeft ertoe geleid dat de bisschop van Haarlem op 23 mei 1974 heeft besloten om de kerk open te houden. Sinds 2012 behoort de kerk tot het culturele erfgoed van Nederland. De Stichting tot behoud van de Krijtberg wordt daarom sinds 2012 aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI).

De doelstelling van de Stichting tot Behoud van de Krijtberg is de behartiging van het algemeen belang als het behoud van de Rooms Katholieke Kerk toegewijd aan Sint Franciscus Xaverius, genaamd De Krijtberg aan de Singel 446, 1017 AV Amsterdam, met de daarin aanwezige inventaris voor de Rooms -Katholieke eredienst.De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:a. het beheren van gelden welke door giften, erfstellingen, legaten en opbrengsten uit het vermogen van de stichting dan wel anderszins zijn verkregen;b. de besteding van de door de stichting verkregen gelden door het financieren van het onderhoud van het kerkgebouw en haar interieur.

Alle omvangrijke bestedingen van de stichting lopen via de Beheerstichting De Krijtberg, die de eigenaar van het gebouw is.

 De Krijtberg steekt uit boven de daken van de grachtenpanden.