STEUN ONS

De inkomsten van de Krijtbergkerk zijn sterk gedaald – het Coronavirus heeft ook daar zijn verontrustende werking. Zowel de gewone kosten als die van het groot onderhoud nemen niet af, en we moeten zien dat we de eindjes aan elkaar knopen. Uw bijdrage om deze kerk in stand te houden blijft een grote noodzaak. Onderschat het niet. Er zal na de mis gecollecteerd worden en de elektronische donatiezuil wacht geduldig. Ook thuis kunt u geld overmaken aan de Krijtbergkerk, zoals gelukkig meerderen hebben ontdekt.

Onze bankgegevens: R.K. Stichting De Krijtberg te Amsterdam – IBAN: NL56ABNA0466999941

Ook kunt u door op deze link te klikken via iDeal uw donatie doen. Hartelijk dank!

 


“Het is een plicht voor ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden ons financieel te helpen in onze werken.” Alberto Hurtado sj (1901-1952)

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator