Steniging van Stefanus

In de eerste lezing (Handelingen 7:55-60) wordt de marteldood van Stefanus beschreven. Terwijl zijn beulen hun stenen op hem laten neerregenen, is hij in contact met de hemel: hij valt op de knieën, richt zijn ogen naar omhoog en heft zijn handen op in gebed. Terwijl de stenen hem raken, wordt hij geraakt door de lichtstraal en de stem van boven.

Predikant: Peter van Dael SJ

Afbeelding: Steniging van Stefanus. Catalaanse schildering uit c. 1100.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator