Sacramentszondag
Sacramentszondag

De heilige Augustinus heeft eens gezegd: “De mens dorst naar God en hij is niet verzadigd totdat hij God vindt.” Vanuit die dorst naar God is Sacramentsdag geboren. Maar wellicht is het nog wel meer het feest van Gods dorst naar ons mensen. In het boek van de Openbaring staat dat prachtige beeld; “Zie, Ik sta voor de deur en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem of haar binnen komen en maaltijd met hem houden en zij met Mij.”

God verlangt bij ons te zijn, in ons midden, in ons binnenste. Maar Hij dringt zich niet op. Hij respecteert onze vrijheid. Hij wenst gehoord te worden door alle geluidsgolven van onze tijd heen. Eucharistie vieren is de deur openen, de Heer binnenlaten en ons door Hem tot nieuwe mensen laten omvormen. Hij wil zich zozeer met ons verenigen dat wij meer op Hem gaan gelijken en mensen voor anderen worden.

Wat wilde Jezus zijn leerlingen laten ervaren op die laatste avond van zijn leven. Wat hoopte Hij dat ze zouden voelen tijdens die maaltijd, dat paasfeest met elkaar. Hij wist of voelde dat zijn leven gevaar liep. Dat de overheden hem zouden gevangen nemen en proberen ter dood te brengen. Toen nam Hij het meest gewone. Het dagelijks brood zou het veelzeggendste teken zijn van zijn liefde en zorg voor hen. Hij brak het brood om hen te laten voelen dat Hij zich totaal voor hen zou geven. Dat Hij zich zou laten breken en eten, maar juist zo voor altijd in ons midden zou blijven.

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator