Sacramentsdag
Sacramentsdag

Op zondag 23 juni viert de Kerk het ‘hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament’. Talrijk waren de ontmoetingen van Jezus in een tafelgemeenschap: met Farizeeën, met tollenaars en zondaars, met de menigte, zoals we vandaag lezen, met zijn leerlingen – met het Laatste Avondmaal als hoogtepunt en samenvatting. Jezus overleefde de ontreddering van zijn dood: de leerlingen horen Hem zeggen: ‘Geef gij hun maar te eten.’ Dan valt de eenvoud op van de aanpak van Jezus: Hij neemt brood en vis – Hij werkt met wat er is. Hij neemt ons zoals wij zijn. Dan spreekt Hij zijn zegen erover uit, breekt ze en geeft ze. En dan volgt de overvloed: twaalf korven, voor elke stam van Israël een. Predikant van deze zondag: Ben Frie SJ.

Op deze zondag ontvangen in de derde zondagsmis – aanvang 12.30 uur – enkele kinderen voor het eerst de communie. U bent van harte uitgenodigd om dat met de kinderen en hun familie en vrienden mee te vieren.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator