Sacramenten

Doop kinderen

Door het doopsel worden kinderen in de kerkgemeenschap opgenomen. Als ouders geeft u zo het geloof, dat u zelf ook ontvangen heeft, weer door aan de volgende generatie.

 

 

Eerste Communie Kinderen

Elk jaar starten wij eind januari met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie voor kinderen vanaf 7 jaar. Deze wordt dan gevierd op Sacramentsdag, de 2e zondag na Pinksteren.

 

vormsel Kinderen

Elk jaar starten wij eind januari met de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel voor kinderen vanaf 12 jaar. Dit wordt dan gevierd op de 1e zondag na Pinksteren.

 

Huwelijk

Twee mensen willen uit liefde hun verdere leven met elkaar delen. Ten overstaan van de geloofsgemeenschap spreken zij naar elkaar en naar God hun verbondenheid uit. De voorbereiding bestaat uit een aantal gesprekken met een van de priesters

 

Doop en vormsel volwassenen

Elk jaar starten wij in het najaar met de cursus voor volwassenen, die belangstelling hebben voor de katholieke Kerk. De sacramenten worden dan toegediend in de Paaswake.

 

Uitvaart

Zoals God en de gemeenschap deel uitmaken van het leven van deze mens, zo nemen we ook als gelovige medemensen afscheid en geven aan God terug, wie we van Hem ontvangen hebben.