De Rooms-Katholieke Kerk begrijpt zichzelf als een geloofsgemeenschap van vele dimensies.

Paus Franciscus op Aswoensdag 2015

Paus Franciscus op Aswoensdag 2015

Waar twee bij elkaar zijn in de naam van Jezus zal Hij bij hen zijn; zo klein kan het beginnen. Lokale kerken zijn georganiseerd in parochies, die samen het bisdom vormen. Deze bisdommen in al hun rijke verscheidenheid vormen samen de wereldkerk. Het devotionele en bestuurscentrum bevindt zich in Rome, in Vaticaanstad. Daar zetelt de Heilige Stoel met aan het hoofd de Paus. Sinds 13 maart 2013 is dit paus Franciscus uit Argentinië.

De kerk strekt zich niet alleen uit over heel de aarde, maar ook door de tijd. Mensen geven het geloof aan elkaar door dat ze ooit gekregen hebben van de apostelen, aan wie Jezus het toevertrouwd had.

Ten slotte worden in de kerk hemel en aarde met elkaar verbonden door het voorbeeld en de voorspraak van de heiligen.