De stichting

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de parochie van De Krijtberg opgeheven en ging ze op in de binnenstadsparochie (toen Citykerk, nu H. Nicolaas). Het kerkgebouw ging over in particuliere handen, de Beheerstichting De Krijtberg. De RK Stichting De Krijtberg en de Beheersstichting De Krijtberg hebben dezelfde bestuursleden.

De RK Stichting De Krijtberg is het gewone bestuur voor de dagelijkse gang van zaken: pastoraat, liturgie, diaconie, gemeenschapsvorming. De statuten zijn door het bisdom Haarlem-Amsterdam goedgekeurd. De bisschop benoemt ook de rector op voordracht van de regionale overste van de Sociëteit van Jezus, omdat de pastorale dienst toevertrouwd is aan de jezuïeten in Nederland.

De pastores van alle binnenstadskerken werken nauw samen in het liturgische aanbod en hebben hiertoe regelmatig overleg.

De inkomsten van ‘het kerkbedrijf’, te weten de RK Stichting De Krijtberg, komen volledig uit de collectegelden en giften.

Het bestuur

Het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg is (eind)verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Rector Jan Stuyt SJ is voorzitter. De andere leden zijn:

Dr. Cees Aldewereld (secretaris),

Dhr. Rick Thorburn (penningmeester),

Dhr. Peter van Meijel

Mw. Linda Koster


Contactpersoon van het kerkbestuur is Rector Jan Stuyt SJ  Stel uw vraag aan de Rector


RK Stichting De Krijtberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring : AVG-verklaring van de Krijtberg


RK Stichting De Krijtberg volgt het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is HIER te bekijken.


Kamer van Koophandel: RK Stichting de Krijtberg 41197508.


Onze ANBI-gegevens: Pubplicht ANBI algemeen

RSIN-nummer van Stichting de Krijtberg: 802045108


Een inzicht in de baten en lasten: Baten en lasten Krijtberg 2022