Reserveren is niet meer nodig. Er geldt een maximaal van 85 bezoekers, met in achtneming van de 1,5-meter-regel.