Pinksteren

Toen de Pinksterdag hen biddend vond – uit één verlangen kwamen zij tezamen!

 

Uit alle landen kwamen zij tezamen,

Vreemden die zochten naar het oud verbond.

Zij spraken talen die men niet verstond

En zij verstonden niet bij wie zij kwamen.

 

Maar toen de Pinksterdag hen biddend vond

– Uit één verlangen kwamen zij tezamen -,

Wat was dat vuur dat zij opeens vernamen?

Wat was dat waaien dat hen plots omstond?

 

Het waren, alle vreemdlingschap ten trots,

Woorden die spraken van de daden Gods:

Hún woorden waren ’t, maar opnieuw begonnen

 

Als uit Gods eigen mond – uit eenzaamheid

Tot eeuwig leven in de Geest bevrijd,

Omdat het Woord de dood had overwonnen 

 

Muus Jacobse (1909 – 1972)

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator