Pinksteren

Wij vieren met Pinksteren het nieuwe verbond, een nieuwe schepping. Zoals in het begin van de eerste schepping Gods Geest over het water van de woeste, doodse en duistere aarde zweefde, zo horen we dat ook nu de Geest als een ademtocht of als een wind – weergegeven met hetzelfde woord in het Hebreeuws [ruach] of het Grieks [pneuma] – ervaren wordt en als een vuur, dat zuivert, heelt en energie geeft.

Na Jezus’ Hemelvaart zijn de leerlingen weer wat teruggevallen in hun oude patronen: uit angst voor de Joden hebben ze zich teruggetrokken. Dan wordt hun Gods Geest gegeven en daarna zullen ze nóóit meer alleen zijn. Ze hoeven zich niet meer op te sluiten in schijnbaar veilige afzondering, waar echter wel het leven uit zal doven. Nu kunnen ze erop uit gaan en het verhaal verder vertellen. Inderdaad, de buitenwereld kan eng zijn; ze kunnen onbegrip en afwijzing en zelfs vervolging ontmoeten, maar door naar buiten te treden, en alleen op die manier, kan het geloof leven brengen en kan de gemeenschap groeien.

Erop uitgaan en verder vertellen en voordoen, dat is wat God van hen vraagt, en van ons. Daarom is ons Pinksteren niet alleen een herdenking van toen, die eerste keer, maar vooral ook een viering van het voort-durende verhaal. Elk jaar opnieuw mogen we Gods Geest ervaren als Trooster en Kracht, die ons bij de hand neemt en ons uitzendt. En God vertrouwt hierbij op de rijkdom en diversiteit van zijn eigen schepping, die immers goed is [Genesis 1]. Dat was in de eerste eeuw het geval: ieder spreekt zijn of haar eigen taal [Handelingen] en werkt met zijn of haar eigen gaven [Paulus]. Dat is nog zo. In samenspraak met God en door samen te leven met onze medemensen ontdekken wij onze talenten en kunnen we in de verschillende fasen van ons leven zoeken naar manieren om die in woorden en daden om te zetten met slechts één doel: om Zijn gezondenen te zijn en bouwers aan Zijn Koninkrijk.

Predikant van het weekend: Bart Beckers SJ

Afbeelding: ‘Pinksteren’ in het linker zijpaneel van het Jozefaltaar in de Krijtberg

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator