Persbericht Jezuïeten
WW_SJ_REGIO

Op 26 augustus 2017 wordt in Antwerpen aandacht gegeven aan de fusie van de jezuïeten van Vlaanderen en Nederland. Op 31 juli 2017 zijn de twee provincies Noord-België en Nederland van de Sociëteit van Jezus samen gevoegd tot één bestuurseenheid. Die kreeg de nieuwe naam: European Low Countries, de Europese Lage Landen. Op dit moment zijn er 130 Vlaamse leden van de orde: 20 wonen in het buitenland, en van de 110 in Vlaanderen bestaat een derde, 35 man, uit teruggekeerde missionarissen. De gemiddelde leeftijd is 79 jaar. In Nederland wonen 60 jezuïeten; daarnaast wonen of studeren bijna 30 Nederlandse paters en studenten in het buitenland.

ACTIVITEITEN

Enkele gebieden waarop jezuïeten in de Lage Landen werkzaam zijn:
–  zielzorg in persoonlijke begeleiding, retraites, studentenpastoraat, parochies en gevangenissen
–  universitair onderwijs en onderzoek in Leuven, Tilburg, Rome en elders
–  betrokken bij priesteropleidingen in Nederland, Vlaanderen en Rome
–  aanwezig op internet en in sociale media
–  ondersteuning van missie uit Nederland en Vlaanderen in Afrika en Azië
–  ondersteuning van internationale activiteiten van jezuïeten in vluchtelingenwerk, internationaal pastoraat in Brussel, de Bollandisten in Brussel
–  tenslotte is er de zorg voor oude en zieke medebroeders in leefgemeenschappen van bejaarde religieuzen.

Daarnaast ondersteunen de Vlaamse en Nederlandse  jezuïeten verschillende werken waar anno 2017 weinig jezuïeten voltijds bij betrokken zijn, maar die wel het stempel van de jezuïeten dragen. Hier valt te denken aan de Vlaamse colleges en het college in Delft, de Jesuit Refugee Service Belgium, UCSIA, het maandblad Streven, het Ruusbroec­genootschap (de laatste drie te Antwerpen) en de Oude Abdij in Drongen.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

De samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen bestaat al een dertigtal jaren en werd de afgelopen vier jaar intensiever. De juridische fusie is een nieuwe stap. Vlaanderen en Nederland werken ook samen met de Britse en de Ierse provincies van de jezuïeten: zo is er sinds het jaar 2000 een gemeenschappelijk opleidingshuis in Birmingham in Engeland. De Waalse en Luxemburgse jezuïeten zijn recent een samenwerking aangegaan met de Franse provincie. Vanaf 31 juli van dit jaar vormen zij één provincie. Die nieuwe provincie heet Europe Occidentale Francophone. Een vergelijkbaar proces is gestart voor enkele provincies van Midden-Europa, waarin Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije en Litouwen meer samenwerking zoeken.

GESCHIEDENIS

De Noord-Belgische provincie werd opgericht in 1935 en ontstond uit de gesplitste Belgische Provincie die dateerde van 1835. Een eerdere Vlaamse provincie bestond tot  1773 en was in 1612 afgesplitst van de Belgische Provincie die gesticht was in 1564. Van 1592 tot 1773 waren de jezuïeten in Nederland georganiseerd in de Hollandse Zending  De Nederlandse provincie werd opgericht in 1849 als vice-provincie, en werd een jaar later een zelfstandige provincie.

VIERING op 26 Augustus

Op 26 augustus aanstaande wordt de fusie tussen de Vlaamse en de Nederlandse jezuïeten gemarkeerd met een feestelijke  eucharistieviering in de oude jezuïetenkerk, Sint Carolus Borromeus aan het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen. De viering begint die zaterdag om 11.00 uur. Tijdens deze viering spreken twee Nederlandse jezuïeten hun laatste geloften uit: pater Ward Biemans (46 jaar) uit Amsterdam en broeder Wiggert Molenaar (51) uit Antwerpen.

Contact:

Pater Jan Stuyt SJ, Prinsstraat 17, 2000 Antwerpen, jesuits.flanders@jesuits.net

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator