Onderweg met God en met elkaar

Beeld van Maria in de grot van Lourdes

Beeld van Maria in de grot van Lourdes

 Pelgrimages zijn zo oud als het christelijk geloof zelf. Zoals de eerste leerlingen met Jezus onderweg waren, zo gaan mensen tot op de dag van vandaag met Hem (letterlijk) op pad. De weg is daarin al doel op zich, want ze zijn onderweg met Hem, die zichzelf ‘de weg, de waarheid en het leven’ noemde (Johannes-evangelie, hoofdstuk 14, vers 6). Tegelijkertijd is het einddoel van de reis niet willekeurig: meestal betreft het een bedevaartsoord, toegewijd aan Maria of een heilige (martelaar). Een plek waar men opnieuw Christus intens kan ontmoeten in het leven van de heilige en in alle medepelgrims.

 

 

 

 

Lourdeswerk in de Krijtberg

Mariabasiliek in Lourdes

Rozekransbasiliek in Lourdes

Sinds 1985 is er in de Krijtberg een afdeling van het Lourdeswerk. Deze afdeling stelt zich tot doel om bekendheid te geven aan pelgrimages naar Lourdes en deze ook te organiseren. De reizen worden geprogrammeerd door de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) uit Den Bosch.

Ook houden wij, rond de datum van 11 februari, onze jaarlijkse Lourdesviering met kaarsenprocessie in de Krijtberg. Hierin herdenken wij de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in 1858. De collecte van deze mis komt geheel ten goede aan het Krijtberg-Lourdescommité, om die pelgrims mee naar Lourdes te laten gaan, die de reis niet in zijn geheel kunnen betalen. Ook ondersteunen met dit geld een hulp, die mee gaat om een pelgrim in een rolstoel te begeleiden. Regelmatig door het jaar kunt u ons op zaterdag in de kerk vinden met verkoop van tweedehands religieuze artikelen. Ook hiervan gaat de opbrengst naar dit doel.

Wij onderhouden ook contact met de de kerken van de binnenstadsparochie om een en ander af te stemmen.

Sinds een aantal jaren gaan wij ook naar andere bestemmingen, zoals Rome of een rondreis langs diverse heilige plaatsen in Frankrijk.

Op de website van de VNB staan al onze reizen op en u kunt ook genieten van de reisverslagen.

Informatie

Mw. Wil Groen: 0630507208

Voor verdere informatie, zie de website van de  VNB Nationale Bedevaarten

 


Mocht u het Lourdeswerk van de Krijtberg willen steunen dan kunt u een gift overmaken naar onderstaand rekeningnummer. Van dit fonds wordt oa de pelgrimage van minder draagkrachtigen financieel ondersteund. Van harte aanbevolen.

 

Banknummer van Lourdeswerk, via de VNB

NL54 RABO 0111 555 000 t.n.v. VNB Nationale Bedevaarten

Postbus 273, 5201 AG Den Bosch

Graag onder vermelding van ‘Rekening Courant 001944 afdeling Krijtberg’.

LOGO_KB_LOURDESWERK