Rector

Jan Stuyt SJ was eerder van 1996 tot 2003 rector van de Krijtberg. Van 2004 tot 2008 werkzaam Jesuit Refugee Service Europe. Vervolgens pastoor van de Canisiuskerk in Nijmegen. Van 2013 tot augustus 2020 secretaris van de provinciale overste van de Vlaamse én Nederlandse jezuïeten. Daarna actief voor het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit: bekend van retraites, geestelijke begeleiding en internet. Daarnaast is hij spirituaal van de theologie-opleiding in Vogelenzang.

Assistent

Ben (Bernardus) Frie SJ Geboren in Amsterdam Oud-West in 1949. Ingetreden in 1971, priester gewijd in 1979. Redacteur van Ignis webmagazine www.igniswebmagazine.nl. Pauselijk gedelegeerde (overste) voor de zusters van het heilig Hart in Nijmegen. Begeleider van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola. Van 20217 – 2022 rector, eindverantwoordelijke en voorzitter van het bestuur van de RK Stichting De Krijtberg. Vanaf oktober 2022 actief in het werkveld omtrent de Geestelijke Oefeningen en persoonlijke spirituele begeleiding in Nederland en Vlaanderen.

Assistent

Gregory Brenninkmeijer SJ
is lid van het pastorale team van de Krijtberg en beschikbaar voor geestelijke gesprekken en begeleiding.

Koster

Gerwin Roffel
Koster / public relations /grafische vormgeving, sinds 2006.
Aanspreekbaar voor praktische zaken:
– organisatie en administratie met betrekking tot vieringen, kerkgebouw en vrijwilligers.