PCI H. Nicolaas

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Heilige Nicolaas is een Rooms-Katholieke Caritas instelling. Zij werd vroeger wel de armenzorg genoemd. Zij is actief in Amsterdam-Centrum en verbonden aan de H. Nicolaas parochie.

Rekening en verantwoording PCI 2015

Rekening en verantwoording PCI 2016

Rekening en verantwoording PCI 2017

 

 

skyline-website_caritasNicolaas

Het vermogen van de PCI wordt beheerd door een eigen bestuur, samengesteld uit leden van de verschillende binnenstadskerken, en de opbrengst wordt gebruikt voor diaconale ondersteuning en projecten van deze kerken.

De Parochiële Caritas Instelling van de Heilige Nicolaas is actief op 4 gebieden:

– Ondersteuning van diaconale projecten met kennis en mankracht

– Coördinatie van hulpvraagprojecten en afstemming van activiteiten

– Noodhulp aan parochianen van de 5 kerken behorende tot de parochie

– Financiële ondersteuning van diaconale projecten