PCI H. Nicolaas

Er is geen eigen Caritas-instelling of caritasbeleid vanuit De Krijtberg.

De parochiële Caritas Instelling (PCI) van de Heilige Nicolaas is een Rooms-Katholieke Caritas instelling. Zij is actief in Amsterdam-Centrum en verbonden aan de H. Nicolaas parochie.

skyline-website_caritasNicolaas

Het vermogen van de PCI van de Sint Nicolaasparochie wordt beheerd door een eigen bestuur. De opbrengst van het vermogen wordt gebruikt voor diaconale ondersteuning en projecten in de binnenstad.

De Parochiële Caritas Instelling van de Heilige Nicolaas doet het volgende:

– Ondersteuning van diaconale projecten met kennis en mankracht.

– Coördinatie van hulpvraagprojecten en afstemming van activiteiten.

– Noodhulp aan parochianen van de parochie of kerkgangers van de binnenstadskerken.

Wie een beroep wenst te doen op de PCI richt zich in eerste instantie tot één van de pastores van een van de katholieke kerken in de binnenstad.