Palmzondag
Palmzondag

Ze naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden, die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: “De Heer heeft ze nodig. Maar Hij stuurt ze meteen terug.”  (Matteüs 21:1-3)

Met deze regels begint in dit A-jaar de evangelie-lezing van de palmliturgie in de viering van Palm- of Passiezondag. Opnieuw, of beter gezegd nog steeds, wil God aan het werk zijn binnen Zijn schepping. Daar is het in de menswording van Jezus mee begonnen. En daar zal het tot en met de graflegging mee doorgaan. Het heilswerk van God voltrekt zich binnen de kaders, die Hij zelf geschapen heeft. Het bovennatuurlijke werkt aanvullend op en doorheen het natuurlijke: “Hij is in alles aan ons gelijk geworden, behalve de zonde.”

Daarom is het voor ons mogelijk, ofschoon niet altijd makkelijk, om heel ons eigen mens-zijn bij de Heer neer te leggen. De verrezen Heer, dat wel, maar een verrijzenis, die pas plaats had nadat Jezus tot het laatst toe volledig als mens geleefd had en gestorven was. Zo dichtbij is onze God bij ons gekomen. Door de menswording is het goddelijke mysterie voor ons tot dagelijkse realiteit geworden, waardoor wij in onze dagdagelijkse vreugden en zorgen de goddelijke vrede, kracht en troost met ons mee kunnen dragen.

Laten wij in deze Goede Week in dankbaarheid ons bewust blijven van dit grote geschenk van onze Vader, terwijl wij de laatste dagen van Jezus herdenken en meebeleven in ons persoonlijke gebed en gemeenschappelijke vieringen.

Dat het een zegenrijke week mag zijn.

 

Bart Beckers SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator