(Op)nieuw leven
22 mei 2016, Sacrament van het Vormsel in de Krijtberg

22 mei 2016, Sacrament van het Vormsel in de Krijtberg

De lezingen van aanstaand weekend van 4 en 5 juni (tiende zondag door het jaar) vertellen ons verhalen over moeders, die hun enig kind verliezen aan de dood. Bovendien zijn deze vrouwen weduwen. Dat betekende in hun maatschappelijke context dat ze nu niet meer verzorgd en beschermd kunnen worden door enig mannelijk familielid en in redelijke mate overgeleverd aan de liefdadigheid van de gemeenschap. Dit kon makkelijk leiden tot een sociaal isolement. God geeft deze moeders hun zonen terug en Hij herstelt zo ook weer de band met de samenleving.

29 mei 2016, Eerste Heilige Communie in de Krijtberg

29 mei 2016, Eerste Heilige Communie in de Krijtberg

De afgelopen twee weekenden hebben we in de Krijtberg twee sacramenten gevierd, die ook heel duidelijk aan dit thema raakten. Op 22 mei werden 5 jonge mensen gevormd en op 29 mei deden 20 kinderen hun eerste communie. Beide keren was de kerk flink vol, met name ook door familie en vrienden, die voor deze speciale gelegenheid door de kinderen en hun ouders uitgenodigd waren. Soms betrof dit mensen, die in hun eigen geloofsgemeenschap regelmatig aan vieringen deelnemen, maar toch ook een aantal, voor wie deze gelegenheid een (hernieuwde) kennismaking was met kerk en geloof. Sacramenten, speciale ontmoetingsmomenten met God (in het Lichaam en Bloed van zijn Zoon en door zijn Geest), kunnen zo hedendaagse herenigingen zijn van mensen met hun God en met elkaar.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator