Openbaring des Heren
Openbaring des Heren

Driekoningen. Het verhaal van de wijzen uit het Oosten wordt vooral gekenmerkt door het contrast tussen die heidense wijzen aan de ene kant en koning Herodes met zijn staf van Jeruzalemse hogepriesters en schriftgeleerden aan de andere kant. Die heidense wijzen zijn in beweging gekomen, uitgedaagd door een opvallende ster. Zij stellen vragen, zijn op zoek naar die ‘nieuwe koning’ herkennen hem in dat pasgeboren kind en worden vervuld van overgrote vreugde. Herodes en de zijnen weten wel de antwoorden op de vragen van de wijzen, maar laten zich er niet door in beweging brengen. Zij wensen angstvallig hun gevestigde posities te handhaven, maar heel dit gebeuren maakt hen bang en onrustig. Zij komen niet tot inzicht. In dit verhaal en meer nog in wat er op volgt: “De vlucht naar Egypte en de kindermoord in Betlehem” klinkt al de dreiging door die uiteindelijk tot Jezus dood zal leiden. De wijzen keren langs een andere weg naar hun land terug. Ze willen Herodes ontwijken. Maar die uitdrukking heeft een veel diepere betekenis. Wie Jezus echt ontmoet is niet meer de oude.Wie Jezus echt ontmoet wordt een nieuw mens. Zijn of haar leven zal wezenlijk veranderen. Probeer het maar.

Predikant van dit weekend: Gregory Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator