ONZE Vader

“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.”

Dit is de tekst van de herziene vertaling van het Onze Vader in het Nederlands. Met ingang van de eerste zondag van de Advent op 27 november 2016 zal dit de huidige versie gaan vervangen. Op dit moment bestaan er namelijk twee verschillende versies, een Nederlandse en een Vlaamse. Er bestaan ook twee versies van de Nederlandse vertaling van het (Romeinse) missaal. Om de gebeden van de mis meer tot uitdrukking van eenheid van de geloofsgemeenschap te laten worden binnen ons taalgebied, is er door een commissie van Nederlandse en Vlaamse bisschoppen en experts in samenwerking met het Vaticaan een nieuwe vertaling gemaakt. Als eerste hiervan zal dus bij het begin van het komende liturgische jaar de tekst van het belangrijkste gebed van de Kerk, het gebed dat Jezus ons zelf voorgebeden heeft (Lucas 11:2-4 en Matteüs 6:9-13), ingevoerd gaan worden.

Nieuwsbericht op de website van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland

Toelichting bij deze herziene vertaling.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator