Onbevlekte Ontvangenis

We kijken naar een raam waarop Sint Anna staat afgebeeld. Zij is volgens de overlevering de moeder van Jezus’ moeder, Maria. Anna is gekleed in een hemels blauwe mantel over een gouden gewaad. Haar hoofd bedekt met een witte sluier die tot op haar schouders afhangt. Zij is in verwachting van Maria. Het kindje dat zij in haar schoot draagt, is door de kunstenaar zichtbaar gemaakt. Het heeft losse afhangende haren: teken van boete en versterving! En – net als haar moeder – heeft zij haar handen gevouwen om aan te duiden dat ook zij in gebed is.

ob_fdb04a_l1240561ccDe tekstband ter hoogte van Sint Anna’s hals luidt: ‘Sancta Conceptio’: ‘heilige ontvangenis’. Dit nog ongeboren meisje, dat haar moeder navolgt in gebed, is voorbestemd om de moeder van Jezus te worden. Van het moment af waarop zij in de schoot van haar moeder wordt ontvangen, blijft zij gevrijwaard van de erfzonde: ‘Maria Onbevlekt Ontvangen’.

Lees en luister naar de beeldmeditatie van pater Dries van den Akker SJ.

 

 

 

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator