Aankomende activiteiten:
Zondag 15 december 2019: H4H-Adventszingen. Meer informatie: klik hier >>
Zondag 19 januari 2020: H4H-Gemeenschappelijke zegen in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid van Christenen. Meer informatie: klik hier >>
 
Rond 2000 groeide het prettige nabuurschap van de Rooms-katholieke Krijtberg, de doopsgezinde Singelkerk en de Oude Lutherse Kerk aan het Spui uit tot een oecumenische vriendengroep, die zichzelf de geuzennaam aanmat: De Heilige Driehoek, oftewel H3H.
Onderlinge gesprekken van de pastores mondden uit in oecumenische initiatieven. 
Sommige van die initiatieven was slechts een kort leven beschoren, zoals bijvoorbeeld de oecumenische barbecue op Pinksterzondag. Andere daarentegen schoten wortel en vinden nu al jaren telkens weer doorgang.
Dit oecumenische verband is in 2015 van H3H geëvolueerd tot H4H, doordat de English Reformed Church van het Begijnhof zich bij dit initiatief heeft aangesloten.
De vieringen vinden plaats in telkens een andere van de aangesloten kerken.
 

interieur English Reformed Church

interieur Singelkerk

Oude Lutherse kerk aan het Spui

Oude Lutherse kerk aan het Spui