H4H – DE HEILIGE VIERHOEK

December
Advent
Lezingendienst met Adventsliederen.
 
Januari
Gebedsweek voor de Eenheid van de christelijke kerken
14 januari 2018, 16.00 uur: Oecumenische gebedsdienst in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 te Amsterdam
 
Februari
Aswoensdag 14 februari 2018
Gebedsdienst met aswijding en askruisje in de Krijtberg om 17.30 uur
 
September
Vredesweek
Vesperdienst voor de vrede
 
Oktober
Kerkenpad 2018
Dagtocht langs kerkelijke plekken van één van de aangesloten denominaties.
Rond 2000 groeide het prettige nabuurschap van de Rooms-katholieke Krijtberg, de doopsgezinde Singelkerk en de Oude Lutherse Kerk aan het Spui uit tot een oecumenische vriendengroep, die zichzelf de geuzennaam aanmat: De Heilige Driehoek, oftewel H3H.
Onderlinge gesprekken van de pastores mondden uit in oecumenische initiatieven. 
Sommige van die initiatieven was slechts een kort leven beschoren, zoals bijvoorbeeld de oecumenische barbecue op Pinksterzondag. Andere daarentegen schoten wortel en vinden nu al jaren telkens weer doorgang.
Dit oecumenische verband is in 2015 van H3H geëvolueerd tot H4H, doordat de English Reformed Church van het Begijnhof zich bij dit initiatief heeft aangesloten.
De vieringen vinden plaats in telkens een andere van de aangesloten kerken.

interieur English Reformed Church

interieur Singelkerk

Oude Lutherse kerk aan het Spui

Oude Lutherse kerk aan het Spui