H4H – DE HEILIGE VIERHOEK

December
Advent
Lezingendienst met Adventsliederen.
 
Januari
Gebedsweek voor de Eenheid van de christelijke kerken
Oecumenische gebedsdienst
 
Februari
Aswoensdag 1 maart 2017
Gebedsdienst met aswijding en askruisje in de Krijtberg om 17.30 uur
 
2017:
Mei (zie rechts >>)
5 mei: H4H Bevrijdingsmaaltijd
7 mei: H4H in het Lutherjaar
 
September
Vredesweek
Vesperdienst voor de vrede
 
Oktober
Kerkenpad 2017
Dagtocht langs kerkelijke plekken van één van de aangesloten denominaties.
5 oktober: bezoek aan Luthers Utrecht. Meer informatie: H4H_KERKENPAD_2017
Op vrijdag 5 mei 2017 organiseert de H4H – op verzoek van het Comité 4 en 5 mei – een zogenaamde ‘Bevrijdingsmaaltijd’. De maaltijd vindt plaats tussen 17.00 – 19.30 uur in de Singelkerk, Singel 452 te Amsterdam.

Als spreker is dr. Ewoud Kieft bereid gevonden om rond de maaltijd een lezing te houden. Hij is historicus en onderzoeker bij het NIOD, en heeft een boek geschreven over het boek “Mein Kampf”. Het gaat over de uitdagingen die een dergelijk boek stelt aan een vrije en democratische samenleving. Hoe kan het dat dergelijke boeken zo’n aantrekkelijkheid hebben, en kennelijk nog steeds? Waarom vallen mensen ervoor? En wat is er tegenin te brengen? Zeer actueel als we zien wat er de laatste tijd in Amerika gebeurt, maar ook op allerlei plekken in Europa.

 
Het verboden boek • Ewoud Kieft

Het verboden boek • Ewoud Kieft

 

 
Op zondag 7 mei 2017 viert de H4H het Lutherjaar en de reformatie. Het plan is dat de vier H4H kerken op die zondagmorgen hun respectievelijke vieringen besluiten om 11.45 uur. Vervolgens gaan alle kerkgangers vanuit hun eigen kerk naar het voorplein van de Oude Lutherse kerk. We zingen daar dan gezamenlijk een slotlied en ontvangen de zegen. Aansluitend is er in de Oude Lutherse kerk koffie met brood en soep.
Dit betekent voor de Krijtberg dat die zondagochtend de missen van 9.30 uur en 11.00 uur vervallen en er één mis voor in de plaats komt, die om 10.30 uur begint (Nederlands met Latijns gezang). Van 12.30 tot 13.30 uur vindt er nog de voordracht plaats van ds. Andreas Wöhle over: “Wat is er gebeurd bij de reformatie en waarom is ze gebeurd?”, met gelegenheid tot vragen en onderling gesprek en contact.
 
Portret van Maarten Luther geschilderd door Lucas Cranach

Portret van Maarten Luther geschilderd door Lucas Cranach

Rond 2000 groeide het prettige nabuurschap van de Rooms-katholieke Krijtberg, de doopsgezinde Singelkerk en de Oude Lutherse Kerk aan het Spui uit tot een oecumenische vriendengroep, die zichzelf de geuzennaam aanmat: De Heilige Driehoek, oftewel H3H.
Onderlinge gesprekken van de pastores mondden uit in oecumenische initiatieven. 
Sommige van die initiatieven was slechts een kort leven beschoren, zoals bijvoorbeeld de oecumenische barbecue op Pinksterzondag. Andere daarentegen schoten wortel en vinden nu al jaren telkens weer doorgang.
Dit oecumenische verband is in 2015 van H3H geëvolueerd tot H4H, doordat de English Reformed Church van het Begijnhof zich bij dit initiatief heeft aangesloten.
De vieringen vinden plaats in telkens een andere van de aangesloten kerken.

interieur English Reformed Church

interieur Singelkerk

Oude Lutherse kerk aan het Spui

Oude Lutherse kerk aan het Spui