H4H – DE HEILIGE VIERHOEK

Januari
Gebedsweek voor de Eenheid van de christelijke kerken
14 januari 2018, 16.00 uur: Oecumenische gebedsdienst in de Oude Lutherse Kerk, Singel 411 te Amsterdam
 
Februari
Aswoensdag 14 februari 2018
Gebedsdienst met aswijding en askruisje in de Krijtberg om 17.30 uur
 
September
Kerkenpad 2018 naar Antwerpen; informatie: H4H KERKENPAD 2018
Donderdag 13 september 2018:
Dagtocht langs kerkelijke plekken van één van de aangesloten denominaties.
  
Oktober
Zondag 7 oktober 2018:
de vier H4H-kerken sluiten hun zondagochtendvieringen gezamenlijk af op het plein voor de Oude Lutherse Kerk. Het gezamenlijke slotlied en de zegen vindt plaats om 11.30 uur. Aansluitend een lunch in de Doopsgezinde Singelkerk.
 
December
Zaterdag 1 december 2018:
Oecumenisch Symposium. Aansluitend vesperviering.  Locaties en aanvangstijden volgen.
 
Zondag 16 december 2018: 16.00 uur. Lezingendienst met Adventsliederen.
 
Rond 2000 groeide het prettige nabuurschap van de Rooms-katholieke Krijtberg, de doopsgezinde Singelkerk en de Oude Lutherse Kerk aan het Spui uit tot een oecumenische vriendengroep, die zichzelf de geuzennaam aanmat: De Heilige Driehoek, oftewel H3H.
Onderlinge gesprekken van de pastores mondden uit in oecumenische initiatieven. 
Sommige van die initiatieven was slechts een kort leven beschoren, zoals bijvoorbeeld de oecumenische barbecue op Pinksterzondag. Andere daarentegen schoten wortel en vinden nu al jaren telkens weer doorgang.
Dit oecumenische verband is in 2015 van H3H geëvolueerd tot H4H, doordat de English Reformed Church van het Begijnhof zich bij dit initiatief heeft aangesloten.
De vieringen vinden plaats in telkens een andere van de aangesloten kerken.
 

interieur English Reformed Church

interieur Singelkerk

Oude Lutherse kerk aan het Spui

Oude Lutherse kerk aan het Spui