Nieuwe dirigent / organist

In de afgelopen maanden heeft het feit dat ‘Jubilate Deo’ ophoudt te bestaan ons allen danig bezig gehouden. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben intussen de nodige stappen gezet op de weg naar de toekomst. Het is ons een vreugde te kunnen melden dat wij een nieuwe dirigent/organist hebben gevonden, te weten: mevrouw Rachel Vroom-Barnard, 47 jaar, en tot heden organist/dirigent in de Titus Brandsma Parochie in Amstelveen.

Mevrouw Vroom, die al een veelzijdige muzikale loopbaan achter de rug heeft, zal een driedubbele taak gaan oppakken. Op de eerste plaats zal zij de leiding op zich nemen van het ‘Klein Koor’, dat om de twee weken in de H. Mis van zondag 9.30 uur zal zingen. Op de tweede plaats zal zij proberen gastkoren aan te trekken, die de Eucharistie muzikaal kunnen omlijsten op de zondagen dat ons koor niet zingt. En ten derde zal zij proberen een nieuw  koor op te richten dat zoveel jonger is, dat de toekomst van de muziek tijdens de H. Mis van 9.30 uur op zondag weer voor heel wat jaren is veilig gesteld.

Wij zijn ons terdege bewust van het feit dat dit een grote opdracht is, die heel veel van de energie en de vindingrijkheid van onze dirigent/organist zal vergen. Wij hopen dan ook dat zij op uw aller enthousiaste medewerking kan rekenen. Het is de bedoeling dat Mevrouw Vroom tijdens de koorrepetitie van 13 december aanstaande kennis komt maken met ons koor. Dat zij, gezien haar opzegtermijn van twee maanden, op 31 januari 2017 de eerste repetitie van het ‘Klein Koor’ zal leiden, en op 5 februari de eerste zondagsviering zal dirigeren en begeleiden.

Wij wensen haar veel succes en vreugde bij de uitvoering van deze uitdagende taak. Moge er veel zegen rusten op haar werk.

Het pastorale team, Bart Beckers, rector

 

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator