Nieuw decor kerststal

De kerststal van de Krijtberg heeft een nieuw decor: het paleis van de eeuwige Koning. We hebben als decor voor de kerststal een element genomen uit de neogotische wereld van deze kerk: het baldakijn (ciborium) boven het hoogaltaar met het tabernakel, de plaats waar Christus aanwezig is in het brood van de eucharistie. Het is de neogotische versie van ‘het heilige der heiligen’ in de tempel, vanouds de plaats van de fysieke aanwezigheid van God, flamboyant versierd met talloze pinakels en elementen die naar de hemel verwijzen.

Het vertrouwde beeld van de heilige familie die in alle eenvoud het eerste kind opneemt in het eigen leven is geplaatst in een omgeving die de bestemming aangeeft van dit kind: een paleis van de eeuwige Koning, met een hemels baldakijn omringd door engelen. Bovenin is het Lam Gods zichtbaar, een lam dat een opengestoken zijde heeft waaruit bloed vloeit dat in een kelk wordt opgevangen: onmiskenbaar het beeld van Christus die zijn leven geeft aan de gemeenschap van de gelovigen. Het lam is gesierd met een vaantje: het symbool van de triomfantelijke verrijzenis.

De banderollen met teksten die door de engelen worden gedragen citeren uit het Oude Testament: ”De Heer uw God in uw midden, de sterke, hij zal redden”, “mijn woontent zal bij hen zijn”, “de gebondenen in de koorden van Adam (de zonde) zal ik meevoeren in de boeien der liefde”.

Boven de weelderige neogotische ornamentiek zien we het sobere missiekruis, de bestemming van dit Kind dat tot ons kwam om voor ons de weg te banen naar de eeuwige liefde.

 

Neogotisch decor van de stal

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator