‘n Profeet is als een wacht
In de eerste lezing van de 6 september, de 23e zondag door het jaar, uit Ezechiël (33:7-9), horen we dat God tegen de profeet zegt: Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Een profeet is als een stadswacht. Een stadswacht moet opletten of er gevaar dreigt, en hij moet zo nodig alarm slaan door op de ramshoorn te blazen om de inwoners te waarschuwen. Ook de evangelielezing (Matteüs 18:15-20) gaat over de verantwoordelijkheid die je hebt met betrekking tot de ander.
Predikant: Peter van Dael SJ
Afbeelding: Michelangelo, de profeet Ezechiël in de Sixtijnse Kapel.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator