Muziek in de Krijtberg – 2

Beste mensen

Nadat het kerkkoor Jubilate Deo eind vorig jaar officieel gestopt was, is onze nieuwe dirigente mw. Rachel Vroom met een aantal van de koorleden verder gegaan onder de naam Klein Koor. Deze 4 mensen hebben met veel energie en enthousiasme de zondagsmissen van 9u30 opgeluisterd, afwisselend met diverse gastkoren. Waarvoor grote dank en hulde van het pastorale team en het kerkbestuur!

Koor, dirigente en pastorale team zijn echter ook gezamenlijk tot de conclusie moeten komen, dat, na een proefperiode van een half jaar, de gevraagde kwaliteit helaas niet mogelijk bleek. Ook een eventuele uitbreiding met extra zangers is niet gelukt. Samen hebben we daarom besloten om per 1 juli 2017 dit Klein Koor op te heffen.

Voor de missen in de Krijtberg betekent dit het volgende:

  • er blijven gastkoren uitgenodigd worden voor de zondagsmis van 9u30.
  • op zondagen zonder gastkoor zal zoveel mogelijk gewerkt gaan worden met het cantor/orgel-model, om toch een muzikale ondersteuning van de liturgie te hebben.
  • voor hoogfeesten zal het model van projectkoren uitgeprobeerd gaan worden. Voor 2017 betreft dit de feestelijke missen op 15 augustus (19u00), 2 november (19u00), 24 december (22u15) en 25 december (9u30).

We kijken deze nieuwe fase met hoop en vertrouwen tegemoet en vragen u, als kerkgangers, om uw medewerking in samenzang en gebed.

Hartelijke groet,

Bart Beckers SJ, rector.

Afbeelding: Zingende engelen, Maria-altaar, Krijtberg.

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator