Moeilijk doen over God

Jezus bidt niet vaak hardop. Het is uiterst zelden dat we Jezus in het evengelie hardop horen bidden. Wel wordt er verschillende keren verteld dat Jezus zich terugtrekt om in stilte te bidden, maar in het openbaar zien we dat zelden. Hij verwijt ook de farizeën dat ze op de hoeken van de straten luidop staan te bidden om door de mensen gezien te worden. Zo moeten jullie niet bidden, zegt hij tegen zijn leerlingen. Maar vandaag lezen we in het evangelie dat Jezus luidop bidt om zijn hemelse Vader te prijzen en te danken, omdat Hij door de eenvoudige mensen, die Hem zoeken, eerder te vinden is dan door al de geleerden en hoge pieten, die moeilijk doen over God. God is niet moeilijk voor wie zich vertrouwvol tot Hem richt.

Predikant van het weekend: Gregory A. Brenninkmeijer SJ

About the Author

Krijtberg
Krijtberg
administrator