Samen bidden voor elkaar

In de Krijtberg is het mogelijk intenties aan te melden, waarvoor tijdens de viering van de Eucharistie wordt gebeden. De intenties kunnen betrekking hebben op personen, levenden of overledenen, die iemand speciaal in Gods goedheid en ontferming wil aanbevelen. Bijzondere gelegenheden kunnen aanleiding zijn een intentie op te geven. Het is gebruikelijk om het opgeven van een intentie gepaard te doen gaan van een gift voor de kerk en het onderhoud van de voorgangers. Het richtbedrag voor zo een gift in € 10,-, maar dit mag nooit een beletsel zijn. U kunt onderstaand uw gift overmaken via iDEAL.